BMDI A2

Taal Skakelaar

Uit die Woord

Die Erdekruik  Boodskap van die dag
www.thevessel.co.za www.christians.co.za/mailinglist/boodskap.asp
Bybelgenootskap van SA Leef Voluit 
www.diebybel.org www.leefvoluit.co.za