BMDI A2

Taal Skakelaar

Opleidingsinrigtings

Universiteit van die Vrystaat Hoër Landbouskool Boland Noordwes-Universiteit 
www.ufs.ac.za www.bolandlandbou.co.za www.puk.ac.za
Rhodes Universiteit Universiteit van die Witwatersrand
www.ru.ac.za www.web.wits.ac.za
Elsenburg Universiteit Stellenbosch Universiteit van Pretoria
www.elsenburg.com www.sun.ac.za www.web.up.ac.za
Hoërskool Bekker Universiteit van Limpopo Morgenzon Landbou Akademie
www.hsbekker.co.za www.ul.ac.za www.hsmorgenzon.co.za
College SA Grootfontein Agricultural Development Institute
www.collegesa.co.za www.gadi.agric.za
Universiteit van Kaapstad Universiteit van Fort Hare Universiteit van KwaZulu-Natal
www.uct.ac.za www.ufh.ac.za www.ukzn.ac.za
Universiteit van die Wes Kaap Universiteit van die Johannesburg
www.uwc.ac.za www.uj.ac.za