BMDI A2

Taal Skakelaar

Duiwe

Pretoriase Wedvlug Duiwe Unie Suid Afrikaanse Nasionale Posduif Organisasie
www.pwdc.co.za www.sanpo.co.za
Suid Afrikaanse Sierduifvereninging
www.safancypigeonassociation.za.org