BMDI A2

Taal Skakelaar

10501738
Vorige Maand
Besoeke
147585
10501738

Jou IP: 107.22.46.59
rdUTCSun, 23 Apr 2017 11:51:10 +0000vUTCSun, 23 Apr 2017 11:51:10 +0000 UTC1723: %2017-%04-%23 %11:%Apr:%rd

Tuisblad

Welkom by Boer met die Internet.

Ons is 'n soek enjin (Soekertjie) vir besighede en boere. Ons databasis bestaan uit verskeie boere en besighede– nasionaal sowel as internasionaal

Laat u webblad vir u werk, plaas nou u Webblad Skakel of 'n Toon Advertensie op Boer met die Internet teen billike pryse, om teleurstelling te voorkom.

Inligtingstukke ten opsigte van verskillende onderwerpe sal met tertyd geplaas word.